سوگند عشق

به نام تک راهب کلیسای عشق

چه رسم جالبی است !!!

چه رسم جالبی است !!! محبتت را میگذارند پای احتیاجت … صداقتت را میگذارند پای سادگیت … سکوتت را میگذارند پای نفهمیت … نگرانیت را میگذارند پای تنهاییت … و وفاداریت را پای بی کسیت … و آنقدر تکرار میکنند که خودت باورت میشود که تنهایی و بیکس و محتاج !!!
+ نوشته شده در  شنبه چهارم مرداد 1393ساعت 18:34  توسط mohammad  | 

" ﭘﺮﻭﯾﺰ ﭘﺮﺳﺘﻮﯾﯽ "

ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺍﺭﯼ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺍﻭﻧﻬﺎﺳﺖ

ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻮ ﻧﻤﯿﺪﻥ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ

ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﺒﺖ

ﺑﺎﺷﻪ !...

ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺩﯾﮕﻪ

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺁﺩﻡ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻟﻄﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﮔﻢ ﻣﯿﮑﻨﻪ

ﻫﻢ ﺗــــﻮﺭﻭ !...

" ﭘﺮﻭﯾﺰ ﭘﺮﺳﺘﻮﯾﯽ "

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393ساعت 19:5  توسط mohammad  |